Ayın Kitap Önerisi&Tahlili: İbrahim Efendi Konağı | Semiha Ayverdi

“Kitabınihtivâ ettiği [içinde bulundurduğu] hakikatler, o devri görmemiş olanlar için birer hayal ve fantezi mahsulü sayılabilirse de, hayal, masal, mübâlağâ şöyle dursun, eksiği var fazlası yoktur. Asıl biz; efsânezannedilecek kadar muhteşem ve refahlı geçmiş o devrin son yıllarını idrak etmiş olanlar, bu yaşadığımız zamanların arkasından hayret ve ibretle bakıp rüyâ mı idi acaba, desek revâdır.”